Čikagos viešosios erdvės papuoštos ypač įvairiai, čia rasite ir gėlių žiedų marias ir nerūdijančio plieno blizgančius milžinus … ir gėlių žiedus sutvertus iš baidarių…

Nuotraukos Neilo Montvilo

  

 

Save